Energieneutrale samenleving in 2030

De doelstelling van DZV is om voor 2030 te komen tot een energievoorziening die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Lokaal/regionaal opgewekt
  2. Duurzaam
  3. Betaalbaar
  4. Geldstromen behouden voor Zeeuws-Vlaanderen

1. Lokaal / Regionaal
Wind, zon, geothermie, warmtewisselaars, enz. Eigenlijk alle bestaande technieken, die niet gebruik maken van fossiele brandstoffen.

2. Duurzaam
Uitstootloos, dus geen CO2, NOx4 (Fijnstof), of andere schadelijke stoffen. Onuitputtelijk en we zijn pas net bezig deze technieken te verbeteren.

3. Betaalbaar
Zolang er geen eerlijke beprijzing van milieuschade is door fossiele brandstoffen is het speelveld niet gelijk. Subsidies en vrijwilligerswerk kunnen daarbij helpen.

4. Geldstromen
Lokale opwekking is nog geen garantie dat het geld dat we uitgeven aan energie ook in onze regio blijft. We betalen als Nederland nu miljarden aan schurkenstaten, terwijl we met lokale opwekking in ons eigendom dit geld in onze zak kunnen steken.

Projecten om deze doelstelling te realiseren zijn: