Ondersteun ons

U kunt ons steunen, financieel, maar uiteraard ook zonder geld enorm goed helpen. Volg ons op Facebook, Twitter, Linkedin en like en/of deel onze berichten. Verder zijn we op zoek naar enthousiaste medestanders die ons team willen komen versterken.

Wij zijn nog bezig met de oprichting van onze stichting en aanmelding als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als dit laatste afgerond is, zijn giften aan DZV aftrekbaar.