Groene daken / tegengaan verstening

In de bebouwde kom kan het in de zomer 8 graden warmer zijn dan buiten de bebouwde kom. Door de verstening en ontgroening treedt verdroging op, krijg je ook overstromingen bij hevige regen, en neemt de biodiversiteit af. Er zijn vrij simpele oplossingen voor: minder steen gebruiken. Denk dus aan meer plantsoenen, ruimte voor bomen en groene daken.

DZV heeft hier nog geen concrete projecten voor lopen. Wil je hierbij helpen, neem contact met ons op.

Dit kan veel beter!